Tag Archives: free2paly

[CAMPAIGN] MONIWAR IN THE MULTI-PLATFORM OF MADNESS

multi-platform campaign

With many breakthrough changes that directly benefit players in recent times, Moniwar has gradually asserted its difference with other GameFi on the market. To celebrate and mark Moniwar’s presence on all popular PC, phone & tablet platforms, we are pleased to introduce the “Multi-platform of Madness” campaign featuring a series of new events and features […]

[CHIẾN DỊCH] MONIWAR IN THE MULTI-PLATFORM OF MADNESS

multi-platform campaign

Với nhiều thay đổi đột phá đem lại lợi ích trực tiếp cho người chơi trong thời gian gần đây, Moniwar đã dần khẳng định được sự khác biệt của mình với các GameFi khác trên thị trường. Để kỷ niệm và chào mừng Moniwar đã có mặt trên tất cả các nền tảng PC, […]